N°13
Editeur responsable:
Jean-Luc Godard,
55, Tonnelet, B-4900 Spa

2004/2005
www.dialogue.eu

info@dialogue.eu

EEN TAAL LEER JE WAAR ZE GESPROKEN WORDT, ZOALS ZE GESPROKEN WORDT

Iedereen is begaafd.

Nogal wat deelnemers vinden van zichzelf dat ze geen talenknobbel hebben, dat die vreemde taal zo moeilijk is, dat ze te oud zijn of niet van die taal houden.

Als dat waar zou zijn, hoe komt het dan dat ze dat na een weekje DialoguE niet meer beweren?

Omdat ze er, ondanks al dat initiële voorbehoud (of scepticisme?) tot hun verwondering, merkbaar zijn op vooruit gegaan in begrijpen, spreken, lezen en schrijven van de door hen gekozen taal.

Maar hoe komt dat?

Talenknobbel?

Natuurlijk hebben we allemaal meer vaardigheid in een of meer soorten zaken dan in andere. Dat is ook zo waar het om het leren van een vreemde taal gaat. Voor de ene gaat dat makkelijker (en dus sneller) dan voor een ander.

Toch heeft taal leren nogal wat vergelijkbaars met sport beoefenen: hoe meer plezier je eraan beleeft, hoe beter het je afgaat. Dat is ook voor talen spreken zo :

Het gaat er niet om dat je ze “perfect” spreekt maar dat je er vlot kan in communiceren, dat je begrijpt wat er je gezegd wordt, daar verstaanbaar kan op antwoorden en daar deugd aan beleeft.

Vast staat dat iedereen talen kan leren. Onze moedertaal, daar zijn we allemaal mee begonnen. Dat hing niet van ons Inteligentie Quotient af. We hebben gewoon een prettige manier gevonden om ze te leren.

Als je geleerd hebt hoe je, naargelang van de omstandigheden, best en aangenaam leert, leer je snel.


Gemakkelijke en moeilijkere talen?

Alle talen zijn complex,verfijnd en genuanceerd. Talen spiegelen en vormen de levensvisie, mentaliteit, denkwijze, … van het volk dat ze spreekt.

Beweren dat een of andere taal superieur zou zijn aan een andere is niets minder dan racisme. Het impliceert immers dat het volk dat die taal spreekt superieur zou zijn aan andere volkeren.

Het is wel zo dat talen, culturen, sommige aspecten meer of minder belangrijk vinden en dus meer of minder ontwikkelen.

In vergelijking met onze moedertaal zijn andere talen wel gemakkelijker of moeilijker te leren. Voor een Japanner is Chinees eerder vertrouwd, Europese talen lijken hem dan weer stukken gecompliceerder.

Met talen die aan onze moedertaal verwant zijn hebben we het gemakkelijker. Duits en Scandinavische talen voor Nederlandstaligen en omgekeerd bijv. Het gaat ook beter als we een andere taal van die groep al kennen. Spaans leren als je al Frans kent en zo.

Weten dat, dat zo is, bespaart leerlingen schuldgevoelens. Het ligt niet aan hen.

Speelt leeftijd een rol?

Je hoort tegenwoordig nogal vaak beweren dat kinderen gemakkelijker talen leren. Zo gesteld is dat niet helemaal waar.

Voor de puberteit gebruiken kinderen hetzelfde hersengebied voor het leren van om het even welke taal. Tijdens onze adolescentie (hersenen zijn maar rond 25 jaar volgroeid) ontwikkelen we voor elk soort taal een apart gebied. En, dat differentiëren we eventueel verder.

Daardoor gaat talen leren voor kinderen sneller : ze vertalen niet. Volwassenen, die niet meertalig opgegroeid zijn, neigen ertoe de aan te leren taal te vertalen, naar hun moedertaal of naar een andere meer verwante taal die ze al kennen.

Toch gaan ook onze oudere stagiaires er snel op vooruit. Kinderen leren doorgaans speelser maar dat haal je als volwassene in door zin voor efficiëntie. Voor kinderen speelt tijd geen rol, pret is belangrijk. Gemakkelijk lerende volwassenen koppelen het nuttige aan het aangename.

Van talen hou je.

   

Een serieuze handicap of hulp bij het leren van een andere taal is de (on)liefde die je ervoor koestert. Van talen kan je leren houden.

Lief hebben kan je niet op bestelling, dat is waar, maar het gaat snel eens je door hebt dat er met elke nieuwe taal een nieuwe wereld voor je opengaat: hoe mensen die haar als moedertaal spreken, denken, voelen, wat hun waarden en levensdoelstellingen zijn. Ja, maar elke nieuwe taal opent je ogen ook voor nieuwe facetten van jezelf die zelfs je eigen moedertaal je niet kan laten ervaren.

Cursisten die bij DialoguE talen leren, ontdekken dat. Hun relatie met de taal die ze leren veranderd en dat verandert hen.

Een terugkerende opmerking van cursisten is dat ze van hun nieuwe taal hebben leren houden.

Dat ligt aan de leeromstandigheden bij DialoguE.


Dialoog : de optimale context voor het leren van een taal.

Hoe leer je van een taal houden? Door echte …. dialoog.

Een rustige gezellige familiale sfeer is de natuurlijke remedie tegen complexen, angst, stress of faalangst. En, om aangenaam en snel een taal te leren is voortdurende persoonlijke begeleiding noodzakelijk.

Zo voel je je gerespecteerd, merk je dat men je belangrijk vind, naar je luistert, je waardeert, met je begaan is. Dat is nodig om te ervaren, en er gerust in te worden, dat taal leren via fouten maken loopt.

De begeleider coacht de ontwikkeling van dat zelfvertrouwen. Indien nodig heft hij schuldgevoelens op, veranderd minderwaardigheidsgevoelens in zelfzekerheid.

Zo komt er plaats voor initiatief, meesterschap en zelfrealisatie.

Dat soort begeleiding helpt leerlingen snel naar zelfstandig en autonoom verder leren. Het bezorgt ze wat ze voor eigen evaluatie van hun vooruitgang nodig hebben.

Doorslaggevend daarbij is dat de one-to-one leersituatie het mogelijk maakt je leerritme, snelheid en tempo, te respecteren.

De kunst bestaat erin leerlingen te boeien voor de taal, voor wat die taal kennen meer en meer mogelijk maakt. Dat proces versnelt vanzelf en je plukt er in maar een paar dagen tijd de vruchten van.

Samengevat komt het erop neer leerlingen te boeien door hen een aangename en efficiënte manier van leren te leren die direct bij hun behoeften aansluit.

Ieder van ons draait op een aantal basisbehoeften : het goed doen, nieuwe taken aankunnen, jezelf overtreffen, … . Motiverend is wat ons leven boeiend maakt. Motiveren is boeien : dat laadt de motor van onze leerlingen op. Wie wat de nieuwe taal hem allemaal opent ontdekt, geraakt erdoor geboeid en ontdekt zijn talenknobbel.

Een talenknobbel kan je ontwikkelen.

Claudine & Jean-Luc Godard
info@dialogue.com

page 2


Taalcursussen die u zeker nergens anders vindt

Jaarboek DialoguE

2011 - 2012

2010 - 2011

2009 - 2010

2008 - 2009

2007 - 2008

2006 - 2007

2005 - 2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

2001-2002

2000-2001

OPLEIDINGEN OP MAAT
Franse cursussen Spaanse cursussen
"EEN VAN DE BESTE TAALSCHOLEN"

(THE WALL STREET JOURNAL)

 

Franse cursussen Spaanse cursussen
Spoedcursussen - Ware onderdompeling in de taal
55 Route de la Source du Tonnelet - B-4900 SPA (Belgium)
Tel. (int. + 32) (0)87 79 30 10 - Fax (int. +32) (0)87 79 30 11
info@dialogue.com