N°15
Editeur responsable:
Jean-Luc Godard,
55, Tonnelet, B-4900 Spa

2006/2007
www.dialogue.com

info@dialogue.com

EEN TAAL LEER JE WAAR ZE GESPROKEN WORDT, ZOALS ZE GESPROKEN WORDT

EEN TAAL LEREN IN RECORDTIJD
dutch immersion

Je moedertaal leren duurt een leven lang. Rond je 25e ken je haar zo goed als helemaal en toch houdt verder leren niet op. Een taal evolueert en verrijkt. Zoals bij sport is verder oefenen nodig als je goed wilt blijven. Maar, je kunt moeilijk even veel tijd en energie steken in het leren van een vreemde taal. Vandaar de vraag: Hoe leer je in een minimum van tijd een nieuwe taal? Dit is wat DialoguE u voorstelt.
MOTIVATIE VERZET BERGEN

Als kind leer je je moedertaal zo goed als onbewust, spelenderwijs. Weinig volwassenen slagen erin op dezelfde manier een nieuwe taal te leren. Daarom stelt DialoguE u voor die nieuwe taal ook in een gezin te leren, in een heel aangename omgeving en helemaal onschools. ‘Klas’ associeert u er nooit mee. Uw begeleiders passen zich aan, aan uw leerstijl, aan de mens die u bent. Zo kunt u zich ontplooien. Dat motiveert meer en uw taalkennis gaat er meer dan opvallend op vooruit. Wat vooraf onoverkomelijk leek wordt als bij toverslag vanzelfsprekend. Toch zijn er nog bijkomende manieren om het sneller te doen.

motivation
DYNAMISCH LEREN ZOALS HET VERKENNEN VAN EEN MOZAIEK

dialogue

Onderwijs is doorgaans lineair. Een leraar volgt een handboek en, ook als hij wat anders beweert, hij onderwijst taal als grammatisch systeem. Zijn aandacht gaat naar verbetering en grammaticale correctie. Hij vergeet iets fundamenteels: grammatica leer je als je de taal al spreekt. Grammatische kennis is goed voor wie zijn schrijfstijl wil verbeteren maar verbetert zelden uw spreekvaardigheid.
Taal is complex. Zoals een mozaïek heeft ze tal van facetten.
Elk stuk, elk steentje (woord, zin, verhaal) zit verweven in het levende en groeiende geheel van een taal.
Lineair leren houdt daar geen rekening mee. Een mozaïek bekijk je niet van boven naar beneden of van links naar rechts. Een mozaïek vat je als geheel, dan verken je, bezoek je, doorloop je. DialoguE nodigt u uit op dezelfde manier door de wonderlijke en boeiende wereld van een levende taal te reizen, ze te exploren, te ontdekken. Een beetje zoals u over het Internet surft. Klikkend op links die u het nuttigst, het interessantst of het meest verrijkend lijken.
PARTNERVRIENDELIJKE DIALOOG

Taal is complex en leeft. Niet bepaald ideaal om lineair en rationeel te worden aangeleerd. Zo onderwijzen fragmenteert de opgedane kennis en verlengt onnodig de leertijd. Focussen op geïntegreerde kennis is nuttiger dan focussen op verwerven. Lineair leren op basis van grammatica wordt al snel een aanleren waarbij de leraar leidt. Wordt snel een monoloog. Bij dialogerend leren, onderwijst de leraar niet. Hij begeleidt, vergemakkelijkt uw leren. Dialoog is partnergericht: uw talenten en vaardigheden worden ingezet voor het bereiken van gezamenlijk bepaalde leerdoelstellingen. Alleen zo’n samenwerking leidt tot een maximum aan resultaat in een minimum aan tijd.
Lineaire benadering (rood) en dynamische benadering (groen) Rezultaten voor elk van de benaderingen
(L = Niveau W = cursusweken)

immersion
immersion
COMMUNICEREND LEER JE COMMUNICEREN
audivisual
vocabulary

Tussen partners groeit «communicatie». Die werkwijze gaat niet van grammatica uit. Maar van uw persoonlijke behoeften en van de concrete situaties waarin u de taal wilt kennen. Al communicerend leert u beter communiceren, vlotter communiceren. Enkel zo integreert u snel de structuren en de woorden die u nodig hebt. Uw DialoguEpartner leert geen taal aan, stap voor stap, volgens de structuur van handboeken. Met uw DialoguEpartner leert u wat voor u nuttig is om efficiënt in die taal te communiceren in situaties waar het u om te doen is. Snel een taal leren is geen zaak van kennis verbeteren. Waar het op aan komt is praktische vaardigheid.
Audiovisuele les
Student tijdens een les specifieke woordenschat

TOTALE ONDERDOMPELING : MINDER VERBRUIK MAAR SNELLER VOORUIT

Zo’n dynamisch leren volgens het «mozaïek» model, leren wat u echt wilt, gaat nog efficiënter bij volledige onderdompeling.
Van ’s morgens tot ’s avonds wisselende dagdagelijkse situaties beleven, doet, zonder bijkomende moeite, een maximum aan vooruitgang boeken. Tijd winnen is het nuttige aan het aangename paren: samen eten, een glas drinken, praten over thema’s die u boeien in de taal die u leert. Volwassenen denken vaak dat leren een bewust proces is. Maar je leert meer in situaties waarin je vergeet dat je aan het leren bent.
Zoals op de autoweg bij kruissnelheid vreet je bij volledige onderdompeling meer kilometers bij minder verbruik.

break lunch
break aperitif
communication speech
dinner news
Sportlui die regelmatig trainen, gaan vaak op stage. Dat is intensiever en het verhoogt hun prestatieniveau.
Daarom stelt DialoguE intensieve taalstages voor in de taal die u leert. Wekelijkse lessen zijn goed voor wie rustig aan wil leren. Wilt u snel vooruitgang boeken in één week of een weekend tijd? Dan heeft DialoguE wat u zoekt.
Adela & Manolo
info@dialogue.es

Richard van Egdominfo@dialogue.com

Minoo & Mike Short
dialogue@angloscene.com
intensive spanish
dialogue talen

DIALOGUE IDIOMAS
BARCELONA

DIALOGUE TALEN
SINT-PIETERS-LEEUW

DIALOGUE-ANGLOSCENE
RYE (HASTINGS)
spanish courses
dialogue-angloscene
 
Claudine & Jean-Luc Godard
info@dialogue.com
 
DIALOGUE LANGUAGES
FRENCH COURSES
SPA
dialogue french spa
DIALOGUE LANGUAGES HEAD OFFICE
SPA
 
dialogue french spa
 

 


Taalcursussen die u zeker nergens anders vindt

Jaarboek DialoguE

2011 - 2012

2010 - 2011

2009 - 2010

2008 - 2009

2007 - 2008

2006 - 2007

2005 - 2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

2001-2002

2000-2001

OPLEIDINGEN OP MAAT
Franse cursussen Spaanse cursussen
"EEN VAN DE BESTE TAALSCHOLEN"

(THE WALL STREET JOURNAL)

 

Franse cursussen Spaanse cursussen
Spoedcursussen - Ware onderdompeling in de taal
55 Route de la Source du Tonnelet - B-4900 SPA (Belgium)
Tel. (int. + 32) (0)87 79 30 10 - Fax (int. +32) (0)87 79 30 11
info@dialogue.com