N° 22
Editeur responsable:
Jean-Luc Godard,
55, Tonnelet, B-4900 Spa

taal leren

2013/2014
www.taalcursus.com

info@dialogue.com

EEN TAAL LEER JE WAAR ZE GESPROKEN WORDT, ZOALS ZE GESPROKEN WORDT


DIALOGUE, DIE ANDERE LEVENDE SPRAAKKUNST

true grammar Dialogue

Op school en bij de meeste andere taalinstituten is een taal leren vaak vooral grammatica studeren. Moet je je bij zo'n a priori maar neerleggen ? En als spraakkunst dan al wezenlijk is, welke grammatica heb je dan nodig om snel en vlot een taal te leren?

MUZIEK KOMT EERST, DAN PAS DE PARTITUUR

Alsof een componist een partituur zou schrijven voor hij zijn inspiratie hoort! Hij krijgt of ontwerpt eerst inwendig de melodie pas daarna – en dat hoeft niet nodig – schrijft hij hem neer in noten en tekens. Omgekeerd gaat niet. Overigens kent u ook wel mensen die 'op gehoor' muziek kunnen (na)spelen. En dan zijn er nog die jazzmusici en Afrikaanse trommelaars.

JE KAN DE KAR NIET VOOR HET PAARD SPANNEN

Voor talen loopt dat ook zo. Iedereen spreekt zonder aan grammaticaregels te denken vlot zijn moedertaal. Velen kennen trouwens die regels niet eens. Om muziek te leren, met notenleer beginnen of om een vreemde taal te leren, met grammatica beginnen, is als de kar voor het paard spannen.

LEVENDE GRAMMATICA?

Maar je kunt toch geen taal leren zonder kennis van zijn spraakkunst?
Hoe leerde u uw moedertaal? Zonder grammatica. Spraakkunstregels leerde u op school, toen u al jaren zonder kennis van regels toch vlot praatte.
Op school is grammatica zowat de literaire tegenhanger van wiskunde. Zinsontleding en grammatica enerzijds en vraagstukken over kraantjes en treinen anderzijds. Vervoegingen links, hoofdrekenen rechts.
Grammaticaregels helpen je beter te schrijven, niet om beter te praten. Wel integendeel: op regels moeten letten, maakt je spreken onnatuurlijk en vertraagt de ontwikkeling van spreekgewoontes. Om natuurlijk vlot te praten grijp je best niet naar grammaticaregels.


GRAMMATICA SPREEKT NIET

Er wordt vaak vlotjes vergeten dat grammaticaregels – net zoals muziekregels – achteraf uit gesproken taal werden afgeleid. Met het oog op verklaring. Niet om communicatie vlotter te doen verlopen. Overigens, dat geldt ook voor muziek, zijn grammaticaregels geen zuivere normen, dat blijkt bijv. uit de hoop uitzonderingen. Spraakkunst en notenleer zijn als boeien: als je ècht wil leren zwemmen, gebruik je ze beter niet.

GRAMMATICA DIE JE NIET HINDERT

Tijd stoppen in het leren van grammatica geeft een veilig gevoel. Als het om regels gaat die je in ieder geval al toepast, voel je je gesterkt. Gaat het om toepassingen die je nog niet kende, integreer ze dan in voor u nuttige zinnen. Door ze te herhalen, worden ze gewoontes. Dan hindert en remt grammatica je je uitdrukken niet.

KOSTE WAT HET KOST GRAMMATICA

Maar als grammatica je boeit, win je wel heel wat tijd door een grammatica te kiezen die vanuit je moedertaal de grammatica van de taal die je gaat leren, bespreekt. Als u per se uw grammatica kennis wil verbeteren, kan uw DialoguE leraar u daar op een efficiënte manier bij helpen. Zo leert u een persoonlijke op maat van uw vragen en noden ontwikkelde praktische grammatica.

WELKE GRAMMATICA LEREN?

Als traditionele grammatica evenmin leert spreken als notenleer leert musiceren, wat voor grammatica helpt dan wel? Er bestaan 'andere' spraakkunsten.
Bij muziek kan u bijv. wel zonder notenleer maar uiteraard niet zonder kennis van ritme, melodie en harmonie. Zo is dat ook voor talen. Als u vast blijft hangen in de ritmes, melodieën en spanwijdtes van uw moedertaal in plaats van de frequentiehoogtes, ritmes en accentueringen van de taal die u leert aan te nemen, zullen uw gesprekspartners u moeilijk of zelfs helemaal niet verstaan.


ONBEWUSTE SPRAAKKUNST
In een vreemde taal zijn het precies ritme, melodie en harmonie - plus uiteraard het nodige vocabulaire - waar het om gaat. Zonder die fundamenten biedt zelfs een perfecte kennis van spraakkunstregels geen toegevoegde waarde. Uw DialoguE leraar kent de muziek van zijn taal. Dààrdoor leert u in één week de voor u vreemde taal (vlotter) spreken. In die week ontdekt, en leert, u de muziek van de taal. Wat ervoor zorgt dat u door native speakers verstaan en begrepen wordt. En, last but not least dat u ze begrijpt en verstaat als ze op hun natuurlijke manier hun taal spreken. Hoe? Door via voor u nuttige zinnen ook die structuren op te nemen die u op uw niveau nodig heeft. Grammatica leren zonder dat u het weet, is geen droom.


Dialogue France


UW DAG

BIJ
DIALOGUE
(video)

language immersion
dialogue immersion course FRANSTALIGE REPORTAGE
OVER DIALOGUE
(video)

UW VIDEOGETUIGENISSEN
(DialoguE Studenten)

DIALOGUE-FRANCE - REPORTAGE
In het Engels
cours langues immersion totale

UW DIALOGUE-TEAM
DialoguE IdiomaS
info@dialogue.es

Richard van Egdom
richard@dialogue.com
Minoo & Mike Short
dialogue@angloscene.com
cours espagnol
cours neerlandais
cours anglais tampa florida

DIALOGUE IDIOMAS
BARCELONA

DIALOGUE TALEN
SINT-PIETERS-LEEUW

DIALOGUE-ANGLOSCENE
RYE (HASTINGS)
cours intensifs espahnol
cours intensifs neerlandais
cours intensifs anglais rye hastings
     


Claudine & Jean-Luc Godard
info@dialogue.com

 


Véronique & Bernard Hénusse
info@dialogue-france.com

cours francais spa belgique
DIALOGUE_LANGUAGES
HEAD OFFICE - SPA
cours francais france
DIALOGUE BELGIUM
Spa
 
DIALOGUE FRANCE Bretagne
cours intensifs français spa belgique
 
cours intensifs francais france
     

Taalcursussen die u zeker nergens anders vindt

Jaarboek DialoguE

2012 - 2013

2011 - 2012

2010 - 2011

2009 - 2010

2008 - 2009

2007 - 2008

2006 - 2007

2005 - 2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

2001-2002

2000-2001

OPLEIDINGEN OP MAAT
Franse cursussen Spaanse cursussen
"EEN VAN DE BESTE TAALSCHOLEN"

(THE WALL STREET JOURNAL)

 

Franse cursussen Spaanse cursussen
Spoedcursussen - Ware onderdompeling in de taal
55 Route de la Source du Tonnelet - B-4900 SPA (Belgium)
Tel. (int. + 32) (0)87 79 30 10 - Fax (int. +32) (0)87 79 30 11
info@dialogue.com